CáC YẾU TỐ LàM TRẦM TRỌNG THêM NHIỄM TRùNG NẤM MEN: MANG THAI

Nhiễm trùng nấm men sinh dục: các yếu tố tăng nặng là gì?Editor Choice
Hồ sơ bệnh án cá nhân: DMP là gì?
Hồ sơ bệnh án cá nhân: DMP là gì?
Nhiễm trùng cơ đặc biệt thường xuyên trong thời kỳ mang thai, đặc biệt là giữa tháng thứ tư và thứ bảy (tần suất đạt gần 50% trong thời kỳ này) 1. Người ta tin rằng các yếu tố khác nhau góp phần: độ axit âm đạo