6. HẠT TIêU

Thực phẩm nào cung cấp nhiều vitamin C nhất?Editor Choice
Trưởng thành tốt: một chiến dịch quảng cáo truyền hình mới
Trưởng thành tốt: một chiến dịch quảng cáo truyền hình mới
Ớt được xếp hạng trong số những nguồn cung cấp vitamin C tốt nhất với mức trung bình là 80,4 mg trên 100 g. Hạt tiêu càng chín thì càng chứa nhiều vitamin C.