BóNG ĐèN LED: TáC HẠI TIỀM ẨN CHO MẮT

Bóng đèn LED: tác hại tiềm ẩn cho mắtEditor Choice
Trưởng thành tốt: một chiến dịch quảng cáo truyền hình mới
Trưởng thành tốt: một chiến dịch quảng cáo truyền hình mới
Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi một nhóm các nhà nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu Y tế và Sức khỏe Quốc gia (Inserm), bóng đèn đi-ốt phát quang (LED) có thể gây nguy hiểm cho mắt của chúng ta. Những lời giải thích.