CẦN SA: CHúNG TA Có ĐƯỢC THôNG TIN TỐT KHôNG?

Cần sa: Chúng ta có được thông tin tốt không?Editor Choice
10 lời khuyên để tạo niềm tin cho con bạn
10 lời khuyên để tạo niềm tin cho con bạn
Một nghiên cứu Ifop do Mildeca ủy nhiệm (Nhiệm vụ liên bộ về cuộc chiến chống ma túy và các hành vi gây nghiện) về việc tiêu thụ cần sa và những rủi ro liên quan đến nó, đã được thực hiện trên 1001 người Pháp.