CHEMSEX: MỘT THỰC HàNH NGUY HIỂM ĐƯỢC MỘT SỐ NGƯỜI COI Là "AIDS SỐ 2"

Chemsex: một thực hành nguy hiểm được một số người coi là "AIDS số 2"Editor Choice
Hồ sơ bệnh án cá nhân: DMP là gì?
Hồ sơ bệnh án cá nhân: DMP là gì?
Đó là một thực hành tình dục bao gồm thêm ma túy tổng hợp để tăng cảm giác hoặc thậm chí phát triển những tưởng tượng có thể kéo dài hàng giờ hoặc thậm chí hàng ngày.