THỰC PHẨM CHỨC NĂNG: HIỆP HỘI NGƯỜI TIêU DùNG TỐ CáO SỰ MỜ NHẠT CỦA VIỆC PHâN PHỐI LẠI CHO NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

Thực phẩm chức năng: hiệp hội người tiêu dùng tố cáo sự mờ nhạt của việc phân phối lại cho những người được bảo hiểmEditor Choice
Hồ sơ bệnh án cá nhân: DMP là gì?
Hồ sơ bệnh án cá nhân: DMP là gì?
Trong khi người tiêu dùng có thể thay đổi sức khỏe bổ sung của họ bất cứ lúc nào kể từ ngày 1 tháng 12, UFC-Que Choisir đã tố cáo vào thứ Hai "sự mờ mịt của lĩnh vực liên quan đến tỷ lệ phân phối lại cho các chủ hợp đồng", khiến năm tổ chức phải chú ý.