SAO BIỂN, CHìA KHóA ĐỂ CHỮA BỆNH XƠ NANG?

Sao biển, chìa khóa để chữa bệnh xơ nang?Editor Choice
Hồ sơ bệnh án cá nhân: DMP là gì?
Hồ sơ bệnh án cá nhân: DMP là gì?
Sao biển có thể là nguồn điều trị bệnh xơ nang. Một nghiên cứu lâm sàng đang được tiến hành sau khi một phân tử được phát hiện trong trứng của loài động vật biển này.