CúM: NGƯỠNG DỊCH ĐẠT ĐẾN Ở OCCITANIA

Cúm: ngưỡng dịch đạt đến ở OccitaniaEditor Choice
10 lời khuyên để tạo niềm tin cho con bạn
10 lời khuyên để tạo niềm tin cho con bạn
Occitanie là vùng đầu tiên ở Pháp bị ảnh hưởng bởi dịch cúm. Các khu vực khác có thể sớm bị ảnh hưởng: 10 vùng hiện đang trong giai đoạn trước dịch bệnh và chỉ 2 vùng vẫn chưa bị ảnh hưởng vào thời điểm hiện tại.