SANOFI CôNG BỐ KẾT QUẢ KHẢ QUAN CỦA CáC THỬ NGHIỆM GIAI ĐOẠN 2 ĐỐI VỚI VẮC XIN ỨNG CỬ VIêN CHỐNG LẠI COVID-19

Sanofi công bố kết quả khả quan của các thử nghiệm giai đoạn 2 đối với vắc xin ứng cử viên chống lại Covid-19Editor Choice
10 lời khuyên để tạo niềm tin cho con bạn
10 lời khuyên để tạo niềm tin cho con bạn
Thứ Hai, ngày 17 tháng 5 năm 2021, phòng thí nghiệm Sanofi đã công bố kết quả khả quan của thử nghiệm lâm sàng giai đoạn hai đối với vắc-xin ứng cử viên chính chống lại Covid-19 được phát triển bởi GSK của Anh. Theo nhóm dược phẩm, vắc xin gây ra