VITAMIN D ĐỂ KIỂM SOáT Và NGĂN NGỪA BỆNH HEN SUYỄN?

Vitamin D để kiểm soát và ngăn ngừa bệnh hen suyễn?Editor Choice
Hồ sơ bệnh án cá nhân: DMP là gì?
Hồ sơ bệnh án cá nhân: DMP là gì?
2010/09/14: Lượng vitamin D không đủ có thể dẫn đến việc kiểm soát không đầy đủ các triệu chứng hen suyễn.