THỤ TINH: LàM THẾ NàO ĐỂ BẠN Có THAI?

Thụ tinh: Làm thế nào để bạn có thai?Editor Choice
Trưởng thành tốt: một chiến dịch quảng cáo truyền hình mới
Trưởng thành tốt: một chiến dịch quảng cáo truyền hình mới
Tùy thuộc vào thời điểm chúng xảy ra trong quá trình hình thành phôi thai, dị tật tử cung có thể ảnh hưởng ít nhiều đến khả năng thụ thai sau này của người phụ nữ.