MANG THAI NHANH CHóNG: UỐNG Cà PHê, RƯỢU Và THUỐC Lá PHẢI LàM SAO?

Mang thai nhanh chóng: uống cà phê, rượu và thuốc lá phải làm sao?Editor Choice
Trưởng thành tốt: một chiến dịch quảng cáo truyền hình mới
Trưởng thành tốt: một chiến dịch quảng cáo truyền hình mới
Cà phê, thuốc lá, rượu bia ... Có rất nhiều quan niệm sai lầm về chúng và tác hại của chúng đối với khả năng sinh sản thường bị đánh giá thấp, thậm chí là giấu giếm.