RỐI LOẠN PHâN BỐ: PHòNG NGỪA Và ĐIỀU TRỊ

Rối loạn phân bố: phòng ngừa và điều trịEditor Choice
Hồ sơ bệnh án cá nhân: DMP là gì?
Hồ sơ bệnh án cá nhân: DMP là gì?
Sau khi bị gãy xương, những người quan sát được tình trạng bất động ngắn hạn và nhanh chóng bắt đầu phục hồi chức năng chi sau khi bị gãy xương sẽ giảm nguy cơ phát triển chứng loạn dưỡng cơ hoặc hội chứng đau vùng phức tạp.