ANDROPAUSE - PHƯƠNG PHáP ĐIỀU TRỊ Y TẾ

Điều trị y tế cho andropause



Editor Choice
Hồ sơ bệnh án cá nhân: DMP là gì?
Hồ sơ bệnh án cá nhân: DMP là gì?
Các phòng khám chuyên về andropause đã nổi lên trong những năm gần đây. Nếu andropause được chẩn đoán, liệu pháp hormone với testosterone đôi khi được chỉ định. Đây là phương pháp điều trị bằng thuốc duy nhất hiện nay.