HO Gà - PHƯƠNG PHáP ĐIỀU TRỊ Y TẾ Và PHƯƠNG PHáP TIẾP CẬN BỔ SUNG

Các phương pháp điều trị y tế và phương pháp tiếp cận bổ sung đối với bệnh ho gàEditor Choice
Trưởng thành tốt: một chiến dịch quảng cáo truyền hình mới
Trưởng thành tốt: một chiến dịch quảng cáo truyền hình mới
Trẻ sơ sinh bị ho gà nên được nhập viện vì các biến chứng ở lứa tuổi này có thể đặc biệt nghiêm trọng. Họ sẽ được tiêm kháng sinh qua đường tĩnh mạch. Có thể hút chất nhầy ra ngoài để làm thông thoáng đường thở