HOẠI THƯ, Nó Là Gì?

Hoại thư, nó là gì?Editor Choice
10 lời khuyên để tạo niềm tin cho con bạn
10 lời khuyên để tạo niềm tin cho con bạn
Hoại thư là tình trạng ngừng lưu thông máu đến các bộ phận nhất định của cơ thể. Hậu quả có thể ít hoặc nhiều, có nguy cơ phải cắt cụt chi;